Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne


Z wykształcenia jestem lekarzem, specjalistą stomatologii po studiach medycznych w Niemczech i specjalizuję się w tłumaczeniach medycznych:

 • tłumaczenie dokumentacji medycznej i korespondencji lekarskiej,
 • tłumaczenie ulotek informacyjnych, artykułów do czasopism i na strony internetowe,
 • fachowe tłumaczenia cenników oraz ofert gabinetów lekarskich na potrzeby reklamy w Niemczech,
 • tłumaczenie dokumentów i zaświadczeń wymaganych do podjęcia pracy za granicą przez lekarzy,
 • tłumaczenia ustne podczas konsultacji z pacjentami niemieckimi w gabinecie,
 • tłumaczenia ustne na konferencjach, szkoleniach, kursach i wykładach oraz w czasie rozmów biznesowych,
 • konsultacja merytoryczna przy tłumaczeniach dokumentów medycznych przez innych tłumaczy.

Zajmuję się odczytywaniem i tłumaczeniem polskiej i niemieckiej dokumentacji medycznej sporządzonej pismem ręcznym oraz odczytywaniem i tłumaczeniem niemieckich tekstów napisanych pismem Sütterlina (początek XX w.).

Wykonuję także tłumaczenia ogólne oraz inne specjalistyczne, uwierzytelnione i zwykłe:

 • techniczne: dokumentacje, artykuły, instrukcje,
 • prawnicze,
 • współpraca w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z kancelariami radców prawnych, adwokatów i notariuszy,
 • urzędowe: umowy, akty, decyzje, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia,
 • dokumenty finansowe i księgowe, bilanse, sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat,
 • tłumaczenie podczas teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.

Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny, więc w razie potrzeby tłumaczenia przysięgłe mogę sporządzić w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłki papierowych wydruków.

Cena tłumaczenia ustalana jest indywidualnie po obejrzeniu dokumentów.