O mnie

Jarosław Kołodziejczyk

tłumacz przysięgły języka niemieckiego
tłumacz specjalistyczny z zakresu medycyny

Z wykształcenia jestem lekarzem stomatologiem oraz tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i tłumaczem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Stomatologię studiowałem w Niemczech na uniwersytecie w Rostocku. Tam też rozpocząłem studia doktoranckie. W czasie prawie siedmioletniego pobytu w Niemczech przyswoiłem sobie zarówno codzienny język niemiecki, jak i język specjalistyczny z dziedziny medycyny, techniki i gospodarki oraz poznałem kulturę i realia Niemiec. Z pasji do języka niemieckiego podjąłem po powrocie do kraju studia filologii germańskiej, a potem zostałem ustanowiony tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. W ramach doskonalenia zawodowego odbyłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu studia podyplomowe z zarysu prawa polsko-niemieckiego dla tłumaczy przysięgłych.

Ze względu na wykształcenie lekarskie zajmuję się od wielu lat tłumaczeniami medycznymi. W roku 1994 zdałem egzamin NOT na tłumacza specjalistycznego w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia. Oprócz tego jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuję na co dzień tłumaczenia uwierzytelnione wszelkiego rodzaju – tłumaczę dokumenty urzędowe, prawne i prawnicze, finansowe. Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny, więc w razie potrzeby tłumaczenia przysięgłe mogę sporządzić w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłki papierowych wydruków.

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego zajmuję się również odczytywaniem i tłumaczeniem odręcznej dokumentacji medycznej oraz odczytywaniem i tłumaczeniem niemieckich tekstów i dokumentów napisanych pismem Sütterlina. Potrafię więc czytać i tłumaczyć dokumenty archiwalne – akty stanu cywilnego, księgi wieczyste z końca XIX i początku XX wieku.

Jestem członkiem-założycielem Branżowego Związku Tłumaczy (BZT). Aktywnie udzielam się na Branżowym Forum Tłumaczy oraz międzynarodowym portalu dla tłumaczy Proz, gdzie na forum Kudoz pomagam innym tłumaczom w tłumaczeniu trudnych terminów. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyspecjalizowałem się dodatkowo w tłumaczeniach z branży motoryzacyjnej i obecnie w tym kierunku rozwijam biuro. Aktualnie specjalizacją biura oprócz tłumaczeń medycznych i tłumaczeń przysięgłych jest kompleksowa rejestracja pojazdów sprowadzanych z zagranicy.